ชำระค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าตามคำสั่งนายทะเบียน
v.1.0